Online krediti

Online krediti su kratkoročni krediti sa rokom isplate do maksimalno godine dana koju nude mikrokreditne organizacije, a ponekad i banke. U svakom slučaju, jedini sigurni online krediti su oni koje nude provjerene finansijske institucije. Online kredite je ostvario veliki broj zadovoljnih korisnika, a ukoliko želite da saznate više o online kreditima, ova web stranica će vam prikazati sve potrebne informacije.

Online krediti su sve popularniji. Ono što je veoma važno da znate prilikom apliciranja za online kredit jeste da aplicirate u provjerenim finansijskim servisima, kako biste izbjeli prevare ili zloupotrebe vaših ličnih podataka.

Kako da znam da li je online kredit u potpunosti siguran?

Online kredit je siguran ukoliko ga nude mikrokreditne organizacije, banke ili neke druge provjerene finansijske insitucije koje imaju ovlaštenje od strane države da daju kredite. Ukoliko online kredite nudi pojedinac koji vam traži da prvenstveno uplatite određenu svotu zarad „garancije“, budite sigurni da je riječ o prevari.

Sa druge strane, provjerene mikrokreditne organizacije vam nikada neće tražiti da uplatite bilo kakav avans zarad ostvarivanja online kredita i neće se predstavljati putem mreže prodajnih agenata ili imenom i prezimenom. U posljednjem slučaju, najčešće su u pitanju lažni ili izmišljeni identiteti.

Zašto se krediti daju online?

Krediti se daju online kako biste uštedjeli vaše dragocijeno vrijeme. Zahvaljujući online kreditima, možete da:

1. Brzo aplicirate iz udobnosti doma.

Sve što vam je potrebno za aplikaciju jesu mobilni telefon i/ili računar.

2. Pošaljete fotografije dokumentacije dežurnom korisničkom servisu putem Vibera, Whatsappa ili neke druge aplikacije, takođe iz udobnosti doma.

Komunikacija sa korisničkim servisom može varirati u zavisnosti od toga kod koje finansijske institucije ste aplicirali za kredit.

3. Odmah podignete novac po odobrenju.

Od trenutka aplikacije pa sve do isplate na vaš tekući račun ili u obližnjoj pošti, može da prođe samo 15 minuta.

Kako da ostvarim online kredit?

Da biste ostvarili online kredit kod bilo koje finansijske organizacije, morate da ispunjavate sljedeće uslove:

  1. Da ste punoljetni građanin dobne starosti od 18 do 70 godina.
  2. Da ste zaposleni ili penzioner.
  3. Da posjedujete mobilni telefon.

*Takođe, jedan od uslova koji se možda dodatno ne ističe prilikom apliciranja jeste da je važno da niste nikada bili krivično gonjeni zbog neplaćanja kredita u drugim finansijskim institucijama.

Šta je kreditni bonitet?

Kreditni bonitet je finansijski indikator koji pokazuje da li je neko fizičko ili pravno lice u stanju da vrati željeni kredit. Sve finansijske institucije koje kreditiraju firme i građane, uzimaju u obzir kreditni bonitet svakog klijenta prije nego što pomenute kredite odobre. U pitanju je složen indikator na koji može uticati veliki broj faktora.

Koja dokumentacija je potrebna da bi se dobio online kredit?

Da biste ostvarili online kredit, potrebna vam je sljedeća dokumentacija:

  1. Lična karta ili pasoš
  2. Platna lista ili ček od penzije
  3. Potvrda o prebivalištu.

Jedna od značajnih prednosti za ostvarivanje online kredita je to što je za njega potrebna minimalna dokumentacija, tako da ne morate da brinete o papirologiji, dugačkoj proceduri i čekanja u redovima u poslovnicama da biste ostvarili online kredit.

Koji su uslovi online kredita?

Još jedan od značajnih benefita, jeste što tokom aplikacije za online kredit sami možete izabrati uslove. Dakle, sami birate željeni iznos za koji hoćete da aplicirate, kao i period otplate. Online kredit je u potpunosti fleksibilan, te se on prilagođava vašem budžetu – ne morate ostatak svojih finansijskih i životnih navika da organizujete oko otplate online kredita. Upravo suprotno – online kredit zahvaljujući svojom fleksibilnošću, može da vam pomogne da pravilno upravljate novcem tako što ćete uskladiti novčane prilive i odlive i na najlakši mogući način priuštite sve što želite.

Da li mogu da štedim iako imam online kredit?

Apsolutno. Upravljanje finansijama je vještina koju mnogi ljudi steknu tokom života. Ukoliko želite da štedite uz online kredit, potrebno je samo da dobro organizujete sopstveni budžet, te da uskladite novčane prilive i odlive. Pokušajte da klasifikujete troškove na one koje možete izbjeći i na one neizbježne, te da na taj način korigujete mjesečne i godišnje izdatke.

Da li su online krediti isto što i brzi krediti?

Apsolutno. U pitanju su sinonimi za isti oblik finansijskog kapitala, a to je kratkoročni kapital sa rokom vraćanja do godine dana. Različite finansijske insititucije koriste sinonime za to. Dakle, online krediti su isto što i brzi krediti, s tim u vezi online krediti su identični kao brzi krediti online.

Da li mogu da apliciram za novi online kredit nakon što sam isplatio stari?

Naravno. Nakon što izmirite posljednju mjesečnu ratu, možete aplicirati za novi online kredit. Sve što treba da uradite jeste da ispunite online aplikaciju, a naš korisnički servis će vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Koji su koraci aplikacije za online kredite?

Za online kredite možete aplicirati u samo nekoliko koraka, a željeni iznos će vam biti isplaćen na tekući račun odmah po odobrenju.

1.Ispunite aplikaciju.

Sve što treba da uradite jeste da popunite polja na webstranici.

2.Dostavite fotografije dokumentacije na Viber ili Whatsapp.

U komunikaciji sa ljubaznim osobljem korisničkog servisa, ovo će vam biti predočeno kao korak. Ne morate dolaziti u poslovnicu finansijske insititucije i dostavljati papire – kompletan proces se završava online.

3.Podignete novac.

Odmah po odobrenju online kredita, možete podići novac sa vašeg tekućeg računa, pošte ili na način na koji je to definisano.

Zašto se online krediti nazivaju još i SMS krediti?

S obzirom da se komunikacija sa korisničkim servisom finansijskog servisa uglavnom sprovodi online i putem telefona, online krediti se još nazivaju i SMS krediti. Kada vam online kredit bude odobren, korisnički servis vam pošalje SMS i e-mail odobrenja, nakon kojeg možete odmah podići željeni novac.

Ako je online kredit fleksibilan, kako da znam koliko tačno svakog mjeseca treba da platim?

Transparentni kreditni kalkulator će vam prikazati koliki je iznos vaše mjesečne rate, tako da ćete tačno znati koliki iznos svakog mjeseca treba da platite. Kada je u pitanju aplikacija za online kredite, ne trebate brinuti o tome da li postoje skriveni troškovi. Online krediti nemaju nikakvih skrivenih troškova ili naknadnih obračuna kamate, tako da se ne može desiti da vam se iznos mjesečne rate iznenadno promijeni ukoliko sve uredno plaćate na tačno ugovoren datum.

Šta prikazuje kreditni kalkulator?

Kreditni kalkulator prikazuje:

Broj rata

Ovaj broj će varirati u zavisnosti od toga koliki je vaš željeni iznos, te željeni period otplate.

Kamatu

Kamata stopa će takođe malo varirati u zavisnosti od željenog iznosa i perioda otplate, ali ne više od par procetnih poena na gore ili na dole od inicijalno prikazane kamate.

Efektivnu kamatnu stopu

Ovo je stvarna kamatna stopa koja se plaća kada se iz godišnjeg perioda preračuna u period koji treba da otplatite.

Naknadu

Uobičajeno za većinu finansijskih transakcija jeste da se plaća naknada za administrativne troškove.

Datum otplate

Datum otplate koji je takođe inicijalno prikazan – uglavnom je mjesec dana nakon vaše aplikacije.

Ukupno za vraćanje

Ukupno koliko treba da platite na mjesečnom nivou.

Zainteresovan/na sam za online kredit. Koji period otplate mi možete preporučiti, da otplaćujem na mjesečnom nivou?

Nažalost, ne postoji univerzalno pravilo otplate za sve klijente. Koliko možete da plaćate online kredit vašeg mjeseca zavisi od vaših primanja i troškova, te je kod svakog klijenata i kod svakog domaćinstva različito. Najbolje bi bilo da sami klasifikujete svoje mjesečne prilive i odlive, te u skladu sa tim izaberete iznos i period otplate tako da svakog mjeseca zaista možete da platite mjesečnu ratu bez previše odricanja.

Da li mogu ostvariti online kredit ako već imam zaduženje kod druge banke?

Naravno. Online kredit možete ostvariti ukoliko otplaćujete kredit kod banke, druge mikrokreditne organizacije ili neke druge finansijske insititucije. Ono što jeste važno je da niste krivično gonjeni zbog neplaćanja svojih obaveza ili izmirivanja potraživanja. Flekisibilnost online kredita vam omogućava da sami odredite iznos mjesečne rate onako kako vam odgovara.

Šta su mikrokrediti i da li se razlikuju od online kredita?

Ne. Mikrokrediti su mini krediti online, takođe finansijski sinonim kao gore prethodno navedeni. U svakom slučaju, u pitanju su kratkoročne pozajmice sa rokom vraćanja do godine dana koje karakteriše:

  • Brza aplikacija
  • Brzo odobrenje
  • Brzo odobrenje
  • Laka i jednostavna dostupnost

Da li je za online kredit potreban žirant?

Nije. Za online kredit vam ne treba žirant, zalog, garancija, bilo kakva uplata ili avans. Zaboravite na dugačku papirologiju i traženje usluga od prijatelja, rodbine, uže porodice ili radnih kolega. Uz brzo dostupne online kredite sve finansijske probleme možete riješiti na najbrži i najlakši mogući način.

Da li se plaća dodatna kamata ukoliko se zakasni sa uplatom?

Da. Sve finansijske insititucije praktikuju da ukoliko kasnite sa uplatom mjesečne rate, plaćate zateznu kamatu. Ukoliko nije u pitanju suviše veliko zakašnjenje, zatezna kamata neće biti visoka. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte ljubazno osoblje iz našeg korisničkog servisa, oni će vam objasniti sve što vas zanima.

Da li mogu da isplatim online kredite prije roka dospjeća?

Naravno! Svi online krediti se mogu isplatiti prije roka dospjeća, a ukoliko to želite da uradite, kontaktirajte naš korisnički servis. Ljubazni tim će vam objasniti na koji način da izvršite uplatu. Sve finansijske institucije su takođe dužne da vam povrate i kamatu za bonifikaciju, ukoliko prije vremena, odnosno prije roka dospjeća isplatite dugovanja.

Šta da radim u slučaju kada ne mogu da isplatim mjesečnu ratu?

U ovom slučaju, kontaktiraćete korisnički servis koji će vam predstaviti opcije i naredne korake. Postoje različite opcije u vidu reprograma, prebijanja kredita i prebacivanja u neku drugu finansijsku instituciju. Važno je da se dobro raspitate, te da budete otvoreni po pitanju sopstvenih finansijskih poteškoća, kako bismo mogli na adekvatan način da vam pomognemo.

Koliko dugo traje proces ostvarivanja online kredita?

Veoma kratko! Naš softver će u realnom vremenu da obradi vaš zahtjev, a od trenutka aplikacije do isplate na vaš tekući račun može proći samo 15 minuta. Većina online kredita bude odobrena isti dan, a novac možete podići odmah po odobrenju.

Koliko se dugo čeka odobrenje?

Odobrenje online kredita ukoliko ispunjavate sve navedene uslove, neće duže trajati od nekoliko radnih sati. Poseban benefit online kredita je njegova brza isplata, tako da možete podići novac za koji ste aplicirali, čim vam online kredit bude odobren.

Da li provjeravate lične podatke i kreditnu istoriju?

Prilikom pregledavnja svakog pojedinačnog zahtjeva za online kredit, provjeravamo podatke iz pasoša i lične karte, te provjeravamo da li ste krivično gonjeni kod drugih insititucija zbog neplaćanja, u Registru kredita Centralne banke BiH. U pitanju su rutinske administrativne provjere.

Da li baza online kredita čuva moje podatke?

Naravno. Kada napravite nalog i podnesete zahtjev za online kredit, on ostaje pohranjen u našoj bazi, kako bismo bili u mogućnosti da u svakom trenutku odgovorimo na vaše potrebe za novcem. Baza je potpuno sigurna i zaštićena, stoga ne morate da strijepite oko zloupotrebe vaših podataka.

Može li se produžiti rok dospjeća online kredita?

Ukoliko želite da izmijenite bilo šta od inicijalno dogovorenih uslova, kontaktirajte naš ljubazni korisnički centar koji će vas sprovesti kroz kompletnu proceduru, te predstaviti opcije koje su pred vama. Produžavanje roka i reprogram kredita se ne može odobriti svakom klijentu, ali u komunikaciji sa timom može se doći do adekvatnog rješenja i kompromisa pogodnog za sve uključene.

Da li se plaća dodatna naknada na registraciju na sajt online kredita?

Ne. Servis je besplatan i dostupan svim građanima Bosne i Hercegovine, a svi troškovi su transparentno prikazani putem kreditnog kalkulatora, stoga ne morate da brinete o dodatnim naknadama ili iznenadnoj promjeni kamate.

Gdje mogu aplicirati za online kredite u Bosni i Hercegovini?

O sve većoj popularnosti online kredita svjedoči sve veći broj zadovoljnih klijenata ovim tipom finansijske usluge. Neke mikrokreditne organizacije imaju zavidnu statistiku kada su u pitanju online krediti, te imaju preko nekoliko stotina hiljada zadovoljnih korisnika koji bi ih ponovo preporučili. Moderno vrijeme zahtjeva moderna rješenja, a online krediti su jedan od najboljih i najbržih načina da riješite sve probleme i nedoumice u vezi sa finansijama.

Brojna istraživanja Agencije za bankarstvo u Bosni i Hercegovini govore o bujanju sektora kratkoročnog finansijskog kapitala, tako da se slobodno može zaključiti da su online krediti sasvim normalan i legitiman način finansiranja u 21. vijeku. Preko 90% zadovoljnih korisnika bi ponovo preporučilo servise za online kredite, budući da ih odlikuje visoka stopa profesionalnosti.

Ukoliko želite da aplicirate za online kredit, te stanujete u Bosni i Hercegovini, učinite to već danas. Riješite probleme iznenadnih troškova ili napokon priuštite ono što ste oduvijek željeli da kupite. Online krediti su tu za sve što vam je potrebno.

Zajmovi online Sarajevo – do potrebnog novca u nekoliko koraka

Zajmovi online Sarajevo

Zajmovi online Sarajevo namjenjeni su svim osobama koji su se našli u situaciji da im je novac potreban već istog dana. Nepredviđeni troškovi su dio svačijeg budžeta, ali zahvaljujući online zajmovima više ne morate da prolazite kroz neugodnosti tražeći novac od prijatelja i poznanika. Zajmovi online Sarajevo vam omogućavaju da izbjegnete neugodnu situaciju i da … Opširnije

Zajam online Sarajevo – apliciraj online i novac podigni isti dan

Zajam online Sarajevo

Svima nama je ponekad hitno potrebna finansijska pomoć, a zajmovi online Sarajevo nude rješenje za sve finansijske probleme. Ukoliko vas interesuje zajam online, a niste bili sigurni o čemu se tačno radi u tekstu vam donosimo detaljne informacije o tome šta je zajam online, kako aplicirati i koji su uslovi. Zahvaljujući modernim tehnologijama, više ne … Opširnije

Pozajmice novca Sarajevo – brzo rješenje za nepredviđene troškove

Pozajmice novca Sarajevo

Pozajmice novca Sarajevo predstavljaju najjednostavniji način da brzo i bez komplikacija dođete do potrebnog novca. Radi se o novom i modernom načinu zaduživanja koji vam omogućava da kroz nekoliko koraka već u jednom danu, dođete do novca koji vam je prijeko potreban. Čitav proces je potpuno digitalizovan i prilagođen svim generacijama. Na osnovu istraživanja Europske … Opširnije

Online pozajmice Sarajevo – online aplikacija i isplata isti dan

Online pozajmice Sarajevo

Online pozajmice Sarajevo su sve popularniji vid zaduživanja zbog jednostavnosti i brzine procesa. Čitav proces je potpuno digitalizovan i nema potrebe da se fizički pojavljujete u poslovnici niti da prikupljate obimnu papirologiju. Da su online pozajmice Sarajevo sve zastupljenije, najbolje svjedoči podatak da od 275524 stanovnika koji žive na teritoriji grada Sarajevo, čak 40% bira … Opširnije

Zajmovi online Banja Luka – do potrebnog novca u nekoliko koraka

Zajmovi online Banja Luka

Zajmovi online Banja Luka namjenjeni su svim osobama koji su se našli u situaciji da im je novac potreban već istog dana. Nepredviđeni troškovi su dio svačijeg budžeta, ali zahvaljujući online zajmovima više ne morate da prolazite kroz neugodnosti tražeći novac od prijatelja i poznanika. Zajmovi online Banja Luka vam omogućavaju da izbjegnete neugodnu situaciju … Opširnije

Zajam online Banja Luka – apliciraj online i novac podigni isti dan

Zajam online Banja Luka

Svima nama je ponekad hitno potrebna finansijska pomoć, a zajmovi online Banja Luka nude rješenje za sve finansijske probleme. Ukoliko vas interesuje zajam online, a niste bili sigurni o čemu se tačno radi u tekstu vam donosimo detaljne informacije o tome šta je zajam online, kako aplicirati i koji su uslovi. Zahvaljujući modernim tehnologijama, više … Opširnije

Pozajmice novca Banja Luka – brzo rješenje za nepredviđene troškove

Pozajmice novca Banja Luka

Pozajmice novca Banja Luka predstavljaju najjednostavniji način da brzo i bez komplikacija dođete do potrebnog novca. Radi se o novom i modernom načinu zaduživanja koji vam omogućava da kroz nekoliko koraka već u jednom danu, dođete do novca koji vam je prijeko potreban. Čitav proces je potpuno digitalizovan i prilagođen svim generacijama. Na osnovu istraživanja … Opširnije

Online pozajmice Banja Luka – online aplikacija i isplata isti dan

Online pozajmice Banja Luka

Online pozajmice Banja Luka su sve popularniji vid zaduživanja zbog jednostavnosti i brzine procesa. Čitav proces je potpuno digitalizovan i nema potrebe da se fizički pojavljujete u poslovnici niti da prikupljate obimnu papirologiju. Da su online pozajmice Banja Luka sve zastupljenije, najbolje svjedoči podatak da od 185042 stanovnika koji žive na teritoriji grada Banja Luka, … Opširnije